موسسه پژوهشي «رند»

يكي از موسسه هاي مطالعات راهبردي كه جايگاه ويژه اي در مديريت و شكل گيري سياست هاي نظامي، سياسي و بين المللي كاخ سفيد دارد، موسسه پژوهشي رند مي باشد، در اين گزارش تلاش مي شود تا با بررسي پيشينه تاريخي و اهم فعاليت هاي اين موسسه راهبردي، نقش و جايگاه آن در حوزه تصميم گيري و سياست خارجي آمريكا مورد كنكاش و تحليل قرار گيرد.

 
منبع : نقطه سرخط |معرفی اندیشکده های آمریکا
برچسب ها : موسسه ,موسسه پژوهشي