طرح محرمانه روسیه برای خاورمیانه

 

محمت پرینچک، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی ترکیه در روزنامه «آیدینلیک» از طرح محرمانه روسیه برای آینده خاورمیانه و شمال آفریقا رونمایی کرد. اساس این طرح اوراسیایی بر همکاری راهبردی سه جانبه مسکو آنکارا تهران قرار دارد که نطفه آن در روند آستانه بسته شد. در این طرح، روسیه «هارتلند» اوراسیا و قدرت اصلی است. همچنین ایران رهبری اتحادیه شیعی را برعهده دارد. ترکیه نیز می تواند با اتکا به تصوف نقشی مهم در احیای اسلام سنتی و بلوک صوفی ایفا کند.

جزئیات طرح در ادامه مطلب

منبع : نقطه سرخط |طرح روسیه ای خاورمیانه
برچسب ها : روسیه ,روسیه برای ,محرمانه روسیه